About

Mục đích cuả cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân là: tinh thần đoàn kết, tôn vinh sắc đẹp cuả người phụ nữ đã lập gia đình rồi, giữ được văn hóa, giữ được phong tục cuả người phụ nữ Việt Nam, công dung ngôn hạnh, giữ được chiếc áo dài tuyền thống. Giữ được tiếng nói mẹ đẻ và đoàn kết trên tinh thần phụ nữ cuả người Việt Nam.

HOA HẬU PHU NHÂN FLORIDA / Mrs. Vietnam Florida, a beauty pageant for married Vietnamese women from different parts of Florida. It is a pageant that shows their beauty from their native heritage, fashion, tradition, talents, culture, cultural traditions for the women of Vietnam, the language, and kept pure traditional tunic. Keep native voices and unite in the spirit of the Vietnamese women of Vietnam. The contestants will have the opportunity to show their character personality, leadership skills, extend their knowledge, and represent their title as HOA HẬU PHU NHÂN or Mrs. Vietnam Florida forever remembered.