The Founder (Người Sáng Lập)

Bà Kim Thành

Bà Kim Thành sáng lập ra: Hoa Hậu Phu Nhân tại tiểu bang Florida. Cũng là người thành lập Thi Hoa Hậu Phu Nhân từ năm 2011 đến nay. Mục đích cuả Thi Hoa Hậu Phu Nhân: đó là trên tinh thần đoàn kết để khuyến khích các phu nhân có thiện chí, sự tình nguyện, tôn vinh sắc đẹp cuả người phụ nữ, có tài năng, có tinh thần quốc gia dân tộc, giữ được phong tục cuả người phụ nữ Việt Nam, công, dung, ngôn, hạnh, giữ được chiếc áo dài phong tục, giữ được cái kho tàng văn học Việt Nam và duy trì được truyền thống dân tộc để vinh danh cho người Việt ở đất khách quê người.

Mrs. Kim Thanh, founder, president, and currently director of HOA HẬU PHU NHÂN FLORIDA / Mrs. Vietnam Florida. She was the first person who held the HOA HẬU PHU NHÂN or Mrs. Vietnam Florida pageant competition since 2011 to present and continued throughout this day. The preliminary to the only recognized name for married Vietnamese women.

Mrs. Kim Thanh passion is to create and conceive a pageant for married women emphasizing their beauty, talent, cultural traditions, and support with dignity that help make the contestant dreams turn into a beautiful traditional Vietnamese women.